Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Sidra  sprawdź informacje Na Mapie gminy Sidra

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Sidra.

Mapa Geoportal Sidra
herb gminy Sidra

Dane urzędu

Urząd Gminy SidraRynek 5Sidra, 16-124

Tel: 85 7220985

Fax: 85 7220984

E-mail: ug_sidra@zetobi.com.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Sidra: 2011072

Witryna: gmina-sidra.pl

Władze lokalne: Wójt Jan Hrynkiewiczug_sidra@zetobi.com.pl

Gmina Sidra w liczbach

Powierzchnia gminy Sidra*

174 km2

503 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Sidra*

3 358 mieszkańców

2284 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Sidra*

19 mieszkańców na km2

2383 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Sidra

Geoportal Sidra prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Sidra

Jak powstał Geoportal gminy Sidra?

Geoportal Sidra powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Sidra, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Sidra umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Sidra

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Sidra?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Sidra;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Sidra;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Sidra;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Sidra;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Sidry.
Informacje na Geoportalu Sidra

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Sidra?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Sidra;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Sidra;
 • Rejestr MPZP Sidra;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Sidra;
 • Mapa Topograficzna gminy Sidra;
 • Mapa Solarna gminy Sidra;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Sidra;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Sidra

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Sidra?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Sidra.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Sidra łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Sidrze. W zależności od wybranej kompozycji mapy Sidry zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Sidra, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Sidra oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Sidra. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Sidry możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Sidry. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Sidra. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Sidra.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Sidrze.

  Geoportal gminy Sidra posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Sidra. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Sidrze sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Sidra przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Sidrze.

  W Geoportalu Sidra przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Sidra. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Sidrze. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Sidra zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Sidra, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Sidra oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Sidra.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Sidra. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Sidra są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Sidra podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Sidra.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Sidrze. W Geoportalu gminy Sidra udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Sidrze wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Sidra.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Sidra. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Sidra dla mieszkańców

Geoportal Sidra jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Sidra. Na mapie Sidry sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Sidra mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Sidra. Korzystając z map Geoportalu gminy Sidra w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Sidra są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Sidra dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Sidra dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu