Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sidra w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sidra

Sidra, gmina w województwie podlaskim, powiat sokólski.

Powierzchnia gminy Sidra wynosi 174 km2, zajmuje 503 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Sidra zamieszkuje 3 358 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2284 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Sidra wynosi 19, jest 2383 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sidra. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sidra prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sidra.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sidra: 174503
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sidra: 0,111559
Lesistość w % w gminie Sidra: 19,31412
Ludność na 1 km2 w gminie Sidra: 192383
Liczba ludności ogółem w gminie Sidra: 3 3582284
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sidra: -14,42328
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sidra: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sidra: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sidra: 6,95-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sidra: 91,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sidra: 412471
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sidra: 2,41954
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Sidra: 82,0-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sidra: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sidra: 82455
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sidra: 409,52451
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sidra: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sidra: 437,8141
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sidra: 78,31840
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sidra: 2,41112
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sidra: 414774
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sidra: 2 664-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sidra: 2 683-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sidra: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sidra: 69,12176
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sidra: 13,02143
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sidra: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sidra: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sidra: 69,11868
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sidra: 13,01635

Źródłem danych statystycznych dla gminy Sidra jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sidra, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sidra. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.